Idag är det val-idag bestämmer du

Idag är det val i Järfälla och hela Sverige. Idag är det du som har makten att bestämma vem som ska representera dig och din röst i kommun, landsting och riksdag under de kommande fyra åren.

Det är du som avgöra hur du ska lägga din röst. Vill du ha ett Järfälla där du själv ska ha rätten att bestämma vilken förskola, skola och vårdcentral man ska gå till ska du rösta på Folkpartiet.

Tycker du som Folkpartiet att Järfällas gymnasiskolor ska bli kvar i Jakobsberg ska du rösta på Folkpartiet.

Vill du att Jakobsbergs sjukhus ska få en dygnet-runt öppen akutmottagning ska du rösta på Folkpartiet.

Folkpartiet Järfälla