ICAs monopol i Barkarbystaden ifrågasätts

ICA_Barkarbystaden
ICA får monopol av M och S i Järfälla

Redan på kommunstyrelsens sammanträde den 9:e september 2012 ifrågasatte Folkpartiet Järfälla det rimliga i att ge en kedja som ICA, monopol på att få sälja livsmedel i Barkarbystaden. Nu har även Dagens Nyheter uppmärksammat det märkliga avtalet som drevs igenom av Moderaterna och Socialdemokraterna.

Dagens Nyheter skriver:

” När Ica Maxi öppnar sin stora livsmedelshall i den nya Barkarbystaden om två månader får företaget vara ensamt om att sälja livsmedel i området fram till 2022. Med ett unikt avtal har Järfälla kommun stoppat all konkurrens under tio år.”

Som enda parti som ifrågasatt rimligheten i att sätta marknaden ur spel genom att ge en jätte som ICA monopol intervjuades Folkpartiet Järfällas gruppledare Lars Bergstig:

” – Det är mycket ovanligt att en kommun reglerar vilka varor som får säljas inom en viss handelsyta, säger Lars Bergstig (FP), kommunstyrelsens vice ordförande.

–  Enligt den nya plan- och bygglagen ska man vara mycket restriktiv med den typen av regleringar. Nu har kommunen gått runt dessa regler med det här märkliga tilläggsavtalet.

– Jag undrar om det ens är lagligt, säger Lars Bergstig.”

Vad som dock inte uppmärksammats är vidden av detta avtal, avtalet reglerar nämligen all försäljning av livsmedel och till livsmedel räknas inte bara olika typer av mat utan även godis, alkohol, tobak och till och med dricksvatten, som nu alltså inte får säljas av någon annan aktör än ICA.

Vi ställer oss inte bara frågan om avtalet verkligen är lagligt utan även vad konsekvensen blir när Barkarbystaden nu blir avsevärt mycket större än vad som var planerat när avtalet ingicks. Är det ett rimligt antagande att en ICA butik har tillräcklig kapacitet för att fram till 2022 serva ett område som planeras växa med nästan 1.000 lägenheter och mer än 2000 boende per år

 

Ytterligare artiklar i detta:

Monopol ifrågasätts i DN

”Det luktar fiffel”- Webfinanser.com

Monopol kan rivas upp- Dagens handel

Avtal kan rivas upp- Webfinanser.com

Alliansfritt Sverige skriver en del om detta

.