ICA Maxi, gym och restauranger i Barkarbystaden

ICA_Barkarbystaden
ICA får monopol av M och S i Järfälla

AC-grupp 2804, Magnus Lundberg har fått uppdraget att på totalentreprenad utföra en ny handelsplats åt ICA Fastigheter AB i Barkabystaden, Järfälla kommun. Projektet avser uppförande av kommersiella lokaler samt underliggande parkeringsgarage. Den totala ytan för lokaler är ca 17 500 kvm i BTA, plus garaget på ca 10 000 kvm i BTA.

Handelsplatsen består av två stycken fristående byggnader där huvudbyggnaden utföres delvis i tre plan med underliggande garage. Det blir en ICA Maxi-butik, 2 restauranger, gym samt några fler butiker av varierande storlek orienterade mot Kalvhällavägen, Barkarbyvägen och Tunnangatan.

Solitärbyggnaden för handel utföres i två plan om totalt ca 3500 kvm i BTA utmed Herrestavägen.

I uppdraget ingår mark- och grundläggningsentreprenad inklusive betonggolv och all media i nivå till och med överkant på färdigt betonggolv. Stomme- och överbyggnadsentreprenad inkl fasad ,fönster, portar och dörrar ingår också i entreprenaden.

Byggstart är omgående och invigningen skall ske till påsk 2014.

Bild från ICA i Barkarbystaden