Ibland nödvändigt med kameraövervakning i skolor

Häromkvällen avslog kommunfullmäktige i Järfälla en motion från vänsterpartiet om att utarbeta en kommunal policy för kameraövervakning. Motionären (Berivan Öngurur) menade att kameraövervakning skadar integriteten.

Fullmäktige avslog motionen. Varför?

Förklaringen är att det behövs ingen kommunal policy eftersom datainspektionen redan har gett tydliga besked om i vilka situationer och på vilket sätt det kan vara möjligt att använda sig av kameraövervakning. Det som är det besvärliga är att göra bedömningen av om Datainspektionens villkor är uppfyllda i varje särskilt fall det är aktuellt med kameraövervakning  t ex på en skola. Förutsättningarna varierar med tid och plats och därför är en skola inte hjälpt av en eventuell kommunal policy.

I Järfälla förekommer kameraövervakning på en del skolor. Då har man dessförinnan noga prövat möjligheterna att komma till rätta med stölder, förstörelse och våld på andra sätt men misslyckats. Det är heller inte så att elever är emot kameraövervakning medan skolledningen är för. Åsikterna är mer varierade och när frågan senast var aktuell t ex på Tallbohovsskolan, som då fick kritik av Datainspektionen, visade skolledning, föräldrar och elever en enad front i att få behålla kameraöverakningen.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Ledamot av kommunfullmäktigeI media: SR