I Ur och Skurförskolan i Järfälla växer

I Järfälla har det under många år funnits en förskola – I Ur och Skur – med friluftsfrämjandets koncept kring bl a Skogsmulle. Förskolan är belägen på Skördevägen i Viksjö och har delat fastighet med en annan enskild förskola – Solgläntan med kristen inriktning. Det har varit svårt för alla intresserade att få plats på förskolan I Ur och Skur.

Nu har ägaren till Solgläntan beslutat avveckla verksamheten till halvårsskiftet. Det gör att I Ur och Skurförskolan kommer att utvidga sin verksamhet. Barn på Solgläntan erbjuds plats men chansen ökar också för andra att få plats på I Ur och Skur.

Mer information:

Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden