Hur ska vi bo i framtiden?

Kallhälls villastad

Järfälla kommun kommer betala ca 160 miljoner kronor för att gräva ner en kraftledning utan att ha någon riktigt bra plan hur vi ska få tillbaka pengarna.  Jag är nog av åsikten att det inte räcker med några mindre förtätningar utan att man faktiskt måste tänka nytt och tänka annorlunda, det går inte att år efter år låta byggarna sätta standarden för hur vi ska bo. 

För ett tag sedan fick vi se något nytt i Järfälla, boende nära naturen men där natur och boende flyter ihop och framför allt är åtkomligt för fler än bara de som bor där.  Enkelt sagt kan man säga att man använder delar av den mark som blir fri när kraftledningen grävs ner för att göra naturen åtkomlig samtidigt som man bygger bostäder nära naturen. Ska vi som politiker då bestämma detta som vanligt, nej det som är otroligt spännande med detta projekt är att man tillsammans sätter sig ner med medborgare och organisationer och skapar något tillsammans. Som alltid blir det kompromisser men jag tror faktiskt att det går att få något bra av detta.

Första området är redan påbörjat vid Mälarvägen men ett större området strax söder om Kallhälls villastad som inte är naturreservat blir snart tillgängligt  Låt oss då ta chansen, vad ska vi göra där, det behöver byggas fler bostäder i Järfälla men både hur och vad är något som jag tycker vi tillsammans med närboende ska diskutera fram.  Vi behöver trots allt få tillbaka våra 160 miljoner men vi ska göra det på ett sådant sätt att det blir lättare att komma åt naturen , inte svårare.

Ska vi exempelvis ha möjlighet till egen odling, riktiga cykelvägar genom området eller ska det snarare vara en skogstig för promenader. Hur ska husen se ut, de vanliga ”lådorna” eller ska vi tillsammans ställa krav på nytänkande vad gäller energi men även på designen på dem?

 Titta på kartan över området söder om Kallhälls Villastad, hur tycker du vi ska bygga där ? Vi måste bygga i och med att vi satsat 160 miljoner  men hur är verkligen en öppen fråga.

Tyck till i kommentarerna!

 

Fred Knaust

Ledamot Miljö- och bygglovsnämnden