Hur ser Järfälla ut i framtiden?

Barkarbystaden
Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. På bilden växer Barkarbystaden i Järfälla fram.

Under en tid har kommunen arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för ett framtida Järfälla. Efter ett stort arbeta fattade så kommunfullmäktige den 2:a juni beslut om att den presenterade översiktsplanen ska gälla.

En översiktsplan över en kommun visar hur kommunen kan komma att utvecklas i framtiden. Framtida beslut om byggprojekt, miljö och mycket mer kommer använda översiktsplanen som grund för beslut. Vi du läsa mer om hur en översiktsplan fungerar och hur Järfällas kommer att se ut kan du besöka den här sidan som presenterar Järfällas översiktsplan.