Högre personaltäthet på fritidshemmen i Järfälla


Det går drygt 18 barn per årsarbetare på fritidshemmen i Järfälla. Det är en minskning från 22 barn per årsarbetare 2009. Det här framgår av färsk statistik från Skolverket. Utvecklingen i Järfälla går i en helt annan riktning än den i övriga landet, där det sker en minskning av personaltätheten.

Personaltätheten i Järfälla ligger nu tydligt över genomsnittet i riket. Dessutom är det endast ett par kommuner i Stockholms län som har högre personaltäthet än Järfälla.

Utvecklingen är glädjande.

På en annan punkt måste vi emellertid arbeta vidare. Det är alldeles för få av personalen på fritidshemmen som har pedagogisk högskolebehörighet, 35 %. Situationen i andra stockholmskommuner är likartad eller i de flesta fall ännu sämre.

När Skolinspektionen för ett par år sedan granskade verksamheten på fem av Järfällas fritidshem var det sammanfattande omdömet positivt. Överlag bedrevs, enligt Skolinspektionen, en meningsfull och stimulerande verksamhet.

Ändå är det här vi kan bli ännu bättre. Fritidshemmen ska naturligtvis ge trygghet och omsorg, men behöver i ännu högre grad vara ett komplement till skolan vad gäller barnens kunskapsutveckling. Barn som behöver extra stöd måste ha möjligheter att få det när skolan är slut för dagen och fritidshemmet drar igång sin verksamhet.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden