Högre betyg men färre behöriga till gymnasiet

Järfällaelevernas genomsnittsbetyg ökade 2011 jämfört med 2010. Det framgår av Skolverkets nyligen publicerade statistik. Det är det s k meritvärdet som är betydligt högre 2011 än 2010. 

Förbättringen gäller alla skolor i kommunen med ett undantag – Tallbohovsskolan. 

Trenden att genomsnittsbetygen (meritvärdet) ökar är samma i Järfälla som i hela landet.

Också på en annan punkt följer Järfällaeleverna trenden i riket, nämligen i andelen elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Från föregående år har kraven för behörighet skärpts. Eleverna ska ha godkänt i fler ämnen än tidigare. För att komma in på  studieförberedande program måste man ha godkänt i tolv ämnen och för yrkesprogram åtta ämnen. 

Mot den här bakgrunden är det inte så konstigt att andelen behöriga sjunker i hela landet och det gäller också Järfälla.

Nu ska man veta att efter att årets nior lämnade skolan före sommaren har en del av dem förbättrat sina betyg med hjälp av studier i sommarskolan. Dessutom kan ytterligare elever behöva ganska små kompletteringar i sina kunskaper för att komma in på ett gymnasieprogram. De erbjuds då sådana möjligheter i början av gymnasiestudierna – därefter går de över till ett gymnasieprogram.

Statistiken visar dessvärre sämre siffror för Järfälla eleverna på ytterligare en punkt och det är andelen som är godkända i samtliga ämnen. Den andelen har sjunkit något 2011. Två skolor i kommunen avviker från övriga genom att visa förbättrade resultat; Viksjöskolan och Internationella Engelska Skolan. 

Det finns fortfarande ett stort behov av förbättringar inom skolan. Mycket är på gång, men även om en hel del blir bättre återstår mycket att göra.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer: SR, SR1, SvD, AB,