Högre betyg i Järfällas skolor

Niondeklassarna i Järfällas skolor vårterminen 2011 har högre betyg än motsvarande elevgrupp året innan. Det framgår av den först sammanställningen av betygsresultat från vårens avgångselever.

Det s k meritvärdet, som är ett bra mått på genomsnitsbetyget, är flera poäng högre (219,8 2011 mot 214,1 2010) och förbättringarna gäller eleverna i både kommunala och fristående skolor.

Vi hoppas att förbättringarna inte är ett mått på ”betygsinflation” utan uttrycker ett förbättrat kunskapsläge. Dock har man anledning att värdera betyg och betygsförändringar med stor ödmjukhet.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden