Högre betyg för Järfällaeleverna 2012

Järfällaeleverna som lämnade grundskolans årskurs 9 nu i våras har avsevärt högre betyg än tidigare. Det framgår av den senaste statistiken som nu ställts samman av Skolverket. Betygen är också genomgående högre än genomsnittet i riket.

Genomsnittsbetyget (det s k meritvärdet) har ökat till 221,3. Året innan låg genomsnittet på 216,5. Det innebär att Järfällaeleverna 2012 ökar avståndet till genomsnittet i riket (211,4 år 2012).

Också andelen elever som har godkänt betyg i alla ämnen har ökat stort i Järfälla. 80,8 % av alla Järfällaelever klarade detta 2012. Det är en stor förändring jämfört med 2011 då endast 76,6 % nådde samma resultat. Också här ligger nu Järfällaeleverna väsentligt över genomsnittet i riket (77,4).

Kanske är ändå det mest glädjande resultatet att väsentligt fler Järfällaelever nu är behöriga till något av de nationella gymnasieprogrammen. Drygt nio av tio Järfällaelever (92,1 %) är behöriga till något av yrkesprogrammen. Det är en stor uppgång från från föregående år och kan jämföras med rikssnittet som ligger på 87,5 % 2012.

Förbättringarna gäller också alla övriga gymnasieprogram.

Flertalet Järfällaskolor visar på förbättrade resultat. Särskilt glädjande är kanske förbättringarna för Viksjöskolan som från en redan tidigare hög nivå lyckas förbättra resultaten ännu mer. Förbättringarna är också stora för eleverna på Tallbohovsskolan.

Det görs stora ansträngningar på alla håll att förbättra resultaten och förhoppningsvis ska det vara möjligt att framöver höja betygsnivåerna ytterligare.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden