Högbyskolan i Järfälla

Högbyskolan i Järfälla ligger i Viksjö och består av ca 129 elever och 20 anställda. Högbyskolan är en del av den enhet som kallas för Fastebol-Högby skolor och som ligger i Viksjö.

Skolan skriver om sin vision Vi står för ett lustfyllt lärande i en trygg och stimulerande miljö med barnets alla sinnen i fokus.”

Högbysskolan skriver också i sin värdegrundspolicy att man har stödkompisar, att man ska uppföra sig lugnt och samlat på Högby skolan. Alla biltelefoner ska vara avstängda under lektionstid och att alla ska mötas på lika villkor.

Högbyskolan i Viksjö

Högbyvägen 170

17543 Järfälla

Tel 08-580 291 48

hogbyskolan@jarfalla.se