Herrestaskolan och Karlslundskolan – nya skolor på Barkarbyfältet

Dyrare villor och bostadsrätter i Järfälla Fotograf/Källa:Tengbom/Järfälla kommun

Tekniska nämnden i Järfälla, som har ansvar för namnsättning på bl a kommunens skolor, har nu beslutat om namn på de skolor som byggs på Barkarbyfältet.

Den nya provisoriska förskolan och skolan som byggs strax öster om om den nyligen uppförda bostadsbebyggelsen i det område som kallas Flottiljen II ska heta Karlslundskolan. Verksamheten startar nu till hösten 2013 och inrymmer då förskoleverksamhet och skola för de allra yngsta skolbarnen.

Den permanenta skolan på Barkarbyfältet för förskola och barn i årskurserna från förberedelseklass till årskurs 5 ska heta Herrestaskolan. Den beräknas stå färdig till 2015 och skall fullt utbyggd ge plats för 100 förskolebarn och 300 skolbarn. Till skolan anknyts också kultur- och idrottslokaler.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden