Har vi ett barnboksunder?

Hittills i år har det kommit tre intressanta rapporter om bokförsäljning och bokläsning. (Förläggarföreningens försäljningsstatistik, Svenska Barnboksinstitutets utgivningsstatistik & Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet)
Lotta Olsson har analyserat statistiken och tar upp det i en intressant krönika i DN den 21 mars.

Det glädjande är att barn- och ungdomsböcker säljer allt bättre och att läsningen ökar främst bland barn men även bland ungdomar. Detta förvånar nog många som trott att läsningen har minskat.

Det säljs färre vuxenböcker, men allt fler barn- och ungdomsböcker. Statistiken visar att barn- och ungdomsböcker säljer bättre än deckare!! Något av ett barnboksunder verkar det vara nu när utgivningen i Sverige är rekordstor. Förra året gavs det ut 1860 barn- och ungdomsböcker – de svenska originalen är i majoritet.

Böcker för åldrarna 6-9 år säljer allra bäst: den s.k. börja-läsa-åldern. Dessa anges ha ökat enormt de senaste åren. Men bokförsäljningen ökar inom alla barn- och ungdomskategorier, mest (16 procent) för åldrarna 9-12 år. Det är inte endast antalet köpta böcker som ökar – barnen läser faktiskt allt mer. Mediebarometern har registrerat en ökning av läsningen om 11 procent bland barn men även ungdomar 15-24 år läser mer än året innan.

Förhoppningsfullt skall denna ökning av läsningen även visa sig i framtida PISA-undersökningar.

Slutligen gör dock statistiken att man undrar vart läsarna tar vägen, när de passerar gränsen till vuxenlitteraturen. Det är helt klart enligt Mediebarometern att vuxna män inte läser.

A-M Holm
Kompetensnämnden