Här bor stockholmsregionens miljoninkomster

Dagens Samhälle (veckotidning från SKL, Sveriges Kommuner och landsting) redovisade förra veckan (7 febr.) var miljonärslönerna bor. Antalet miljoninkomsttagare har ökat från 17.000 år 2000 till 53.000 år 2010. Föga förvånande hittar vi flest i Danderyd, 1900 personer som svarar för 38 procent av all kommunalskatt i kommunen. Medelinkomsten i Danderyd är 495.000. På andra plats hittar vi Lidingö och därefter en rad stockholmskommuner enligt följande tabell. Siffrorna avser 2010.

 

Intressant att notera är att Solna och Järfälla har i stort samma medelinkomst, samma andel av befolkningen med miljonlön och andel av kommunalskatt. Att kommunerna i nordostsektorn tillsammans med Nacka har en större representation av höginkomsttagare är historiskt välkänt. Hav och skärgård är faktorer som drar vilket numera Värmdö också tillgodogör sig. Sollentuna har Edsviken och Ekerö Mälaren att erbjuda.

Med Mälarbanan fullt utbyggd och Förbifart Stockholm på plats kommer Järfälla att framstå som lika centralt i regionen som Solna länge har gjort. Läget blir Järfällas komparativa fördelar i en framtid som efterfrågar snabba förbindelser, gångavstånd till pendeln, centrumnärhet, biloberoende och närhet till vatten och grönytor på fritiden.