Här är entreprenörer och företagare välkomna

Järfälla är en inkörsport till Storstockholm. Genom sitt strategiska läge vid de nya motorvägarna Förbifart Stockholm och E 18 samt Stockholm Väst i Barkarby kan vår kommun utvecklas till ett nav i den expansiva Mälarregionen. I Järfälla finns för närvarande främst verksamheter inom handel, transport och lager. Antalet industriarbeten i Järfälla är lågt och kommer troligen att minska ytterligare. Kommunen behöver attrahera nya, kunskapsintensiva företag som inte kräver stora markytor och som inte genererar tung trafik. Områdena på båda sidorna om järnvägen vid Stockholm Väst i Barkarby är särskilt lämpade för sådana nya företag.

Vi vill:
  • bygga ut arbetsplatser integrerade med bostäder i Veddesta och i områdena kring Jakobsbergs och Kallhälls stationer. Tanken är att vi långsiktigt ska stärka dessa centras attraktionskraft och skapa en mer levande och stadslik miljö.
  • planera för verksamheter intill korsningen E 18 – Rotebroleden, som smälter in i den omgivande bebyggelsen och naturen.
  • stimulera entreprenörer och småföretagare att etablera nya verksamheter genom stöd till nyföretagarcentrum och genom en smidig kommunal handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden.
  • utveckla samverkan med näringslivet i Järfälla för att få hit yrkesteknisk högskoleutbildning och annan infrastruktur som behövs för att utveckla ett ”kluster” av flera högteknologiska företag inom t.ex. medicinteknik eller säkerhetsteknik.
  • utöka antalet lärlings- och praktikplatser för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Vid upphandling ska Järfällahus kräva att ett visst antal platser viks för lärlingar.


Ur handlingsprogrammet 2011 – 2014
Nicki Jozsa (FP) Politisk sekreterare