Gymnasiekurser i grundskolan

Som vi tidigare berättat planeras på allianspartiernas och barn- och ungdomsnämndens initiativ för nya skolplatser i kommunal regi i centrala Jakobsberg, eftersom den valmöjligheten saknas idag. Just nu arbetar förvaltningen med att ta fram ett färdigt koncept för hur skolplatserna ska kunna organiseras. Förslaget ska presenteras för barn- och ungdomsnämnden i oktober för slutligt beslut om att starta verksamheten.

Planeringen har inriktats på att skapa de nya platserna i samarbete med den kommunala gymnasieskolan, både för att få pedagogiska vinster ur ett samarbete med en högre skolform, och för att ta vara på den lokalkapacitet som finns i Jakobsbergskolans lokaler. Samarbetet med gymnasiet ger också möjligheter för eleverna till fördjupningar i olika ämnen som matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk. Mot slutet av grundskoletiden kan eleverna också delta i gymnasiekurser om grundskolans arbete är avklarat.

Starten beräknas  ske  till hösten 2012, och enligt nuvarande planering med en årskurs i taget – alltså med början i åk 6. Antalet elever kan vara så litet som motsvarande en klass per årskurs, men kan också bli större, beroende på intresset från familjerna.

Eftersom det här är fråga om nya skolplatser, kommer information att skickas ut till alla föräldrar med barn i åk 4 före sommaren – alltså de barn som är i ålder att börja i åk 6 hösten 2012.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden