Gullivers förskola

Gullivers förskola ligger på Termovägen 104 i Kallhäll och består av ca 75 barn i olika åldrar. Förskolan är Reggio Emilia inspirerad i sitt sätt att arbeta. Förskolan Gulliver har också en varierad skolgård för mycket lek och rörelse under raster. Gullivers förskola är en del av BAG dvs. tre kommunala förskolor som bildar en gemensam enhet. Totalt arbetar 40-50 personer på BAG och ca 240 barn går i dess skolor.

Kontakt:

Gullivers förskola

Termovägen 104, 17677 Järfälla

Tel: 08-50828733

Hemsida: http://forskolorkallhall.jfog.net/