Görvälns återvinningscentral

I Järfälla finns det en större återvinningscentral där du kan kasta olika typer av grovsopor och trädgårdsavfall. Kör Mälarvägen så ligger återvinningscentralen på höger sida innan kyrkan när du kör mot Görvälns slott. Sväng upp för backen genom skogen så ligger återvinningscentralen på båda sidor om vägen.

Öppettider på Görvälns återvinningscentral

Görvälns återvinningscentral är öppen mån-tors 13-20, fre-lör 09-15 söndagar är stängt. Observera att företag inte kan slänga sopor på lördagar.

Görvälns återvinningscentral drivs av SÖRAB som är ett bolag ägt av 10 kommuner i norra Stockholm. Boende från en rad olika kommuner i norra Stockholm har möjlighet att kasta sitt avfall här.

Innan du kastar dina saker i containrarna på återvinningsstationen så fundera på om något går att skänka till välgörenhet. Precis innan utfarten så har Myrornas ställt upp en container där du kan lämna saker som skulle kunna säljas. Detaljerad information om vad som kan lämnas till myrornas står på skylten.

Det kostar inget att kasta sina sopor på Görvälns återvinningscentral. Företagar får däremot betala en avgift för  att lämna sopor på återvinningscentralerna, oavsett om företagaren utför en arbetsuppgift till en privatperson eller inte.

Vilket avfall kan man då lämna på Görväln återvinningscentral ?

Du kan lämna det mesta, dock kan du inte kasta vanliga hushållssopor på återvinningsstationen. Allt avfall måste sorteras enligt instruktioner på plats. SÖRAB har en guide för vad du kan kasta och hur du ska packa bilen innan besöket. Denna information underlättar för dig när du är på plats. Det bildas under vissa dagar köer på återvinningscentralen vilket gör att det underlättar om du har grovsorterat innan du åker till Görvälns återvinningscentral. Något som är viktigt att tänka på är att alla säckar ska tömmas i containern, man kan alltså inte kasta stängda säckar.

SÖRAB säljer också jord på återvinningscentralerna. Du kan välja om du vill ha hemleverans om du behöver större mängder eller om du vill ha det i  säck eller på släpkärra vid mindre mängder. Det trädgårdsavfall som du lämnar in på Görvälns återvinningscentral skickas vidare till Hagby där det komposteras och blir till jord under ca 1 år. Jorden kostar ca 20 kr för en säck. Här hittar du exakta priser och tillgång.

taby

Leave a comment

Your email address will not be published.


*