Gör Riddarparken till en Kulturpark – En motion av Anita Mickos (fp)

Riddarparken ligger centralt i Jakobsberg och rustades upp för några år sedan. Vissa festligheter har ordnats där men förhållandevis få i hänseende till de möjligheter som finns. Vid tillfällen som exempelvis Nationaldagen tas den rullande scenvagnen dit och det är både besvärligt samtidigt som dess kapacitet är minst sagt begränsad. Vagnen är dessutom i dåligt skick.
Vad som behövs är att bygga en fast utescen i parken. Det finns gott om exempel på liknande scener ute i landet och i andra länder som vill satsa på kultur. Hur den utformas får bli en fråga att reda ut men ett tak för artisterna behövs och möjligen kunde portar att sluta när den inte används vara bra för att undvika skadegörelse.
Vid vackert väder har det redan nu visat sig att det kommer åskådare vilket kan visa på intresse av att ha evenemang i parken. Vi har haft konserter i Görväln men fördelen med Riddarparken är att den ligger mitt i centrum av Jakobsberg och alltså är lätt tillgänglig för alla, även dem som saknar bil,
Parken skulle kunna göras till en plats för musik och även mindre teaterevenemang under sommaren. Arrangera t.ex. ”Musik i parken” en bestämd dag i veckan under sommaren och ge våra ensembler, orkestrar, körer möjligheten att uppträda där. Det vore även intressant att kunna ta emot besökande orkestrar/ensembler om sådana tillfällen gives.
Även andra evenemang kan komma i fråga om det finns tillgång till en scen.
Det känns inte som ett krav att börja bygga stolrader i parken, besökande kan liksom på så många andra ställen ta med sig en hopfällbar stol eller en filt att sitta på och kanske ta med sig en termos med kaffe.
Det som skulle vara intressant är också om kaffeserveringen i parken då byggdes ut vilket borde kunna locka företagare att driva om parken börjar dra mer folk än i dag.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att enligt motionens intentioner utreda möjligheten att göra Riddarparken till Kulturpark.
Att bygga en utescen i parken för ändamålet.
Järfälla 2010-08-21
För folkpartiet Liberalerna
Anita Mickos