Gömda barn får rätt till skolgång

 I Järfällas skolor finns ”gömda” barn redan idag. Jan Björklund skrev igår om gömda barn som du an läsa nedan. I Järfälla har vi redan gömda barn i skolorna.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan. Oavsett vad föräldrarna har gjort eller inte gjort så ska barnen få lära sig läsa, skriva och räkna. Därför har regeringen tillsammans med Miljöpartiet idag presenterat ett förslag som ger även så kallade gömda barn en rätt att gå skolan.

Det handlar om två kategorier barn. Dels barn som vistas i Sverige, som sökt uppehållstillstånd och fått avslag men som ändå finns kvar i landet och dels barn som finns här, men inte sökt tillstånd överhuvudtaget.

Rätten till skolgång gäller grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Det gäller från och med nästa läsårsstart.

Det ligger i sakens natur att vi inte vet hur många barn detta gäller, men en bedömning är att det handlar om runt 2000-3000 barn. Ett antal går redan i skolan, där lärare, rektorer och kommuner lokalt har tagit initiativ som gjort det möjligt. Men jag tycker inte att den här typen av svåra moraliska överväganden ska läggas i knät på enskilda lärare och rektorer. Här måste vi som lagstiftare ta vårt ansvar.

Nu får alla barn i Sverige rätt till kunskap. Det är medmänskligt och viktigt för oss som kämpar för ett öppet och tolerant samhälle.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund