Goda resultat av mattescreening i Järfälla

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

På initiativ av Anita Mickos (FP) påbörjades för ett antal år sedan screening av eleverna i de lägre årskurserna i alla Järfällas skolor. Screeningen har gällt bl a läsförståelse och matematik.

Mattescreeningen har genomförts i årskurs 3 med alla elever. Syftet är att upptäcka elever med svårigheter i matematik men också se vilka delar av matematiken som är besvärlig. Efter mattescreeningen får elever som behöver det särskilt stöd, varefter det görs ny kunskapskontroll.

Nu har det gått ett antal år och de elever som deltog i de inledande omgångarna har nått årskurs 7 och 8. Hur har det gått för dem?

Det har vi nu en preliminär bild av. Resultaten är goda. Ungefär två av tre elever som bedömdes ”icke godkända” i mattescreeningen i årskurs 3 har med hjälp av stöd, skolans insatser och egna ansträngningar nu passerat tröskeln till godkänt. Allt är dock inte frid och fröjd. Fortfarande finns elever som inte nått godkänt trots att de uppmärksammades tidigt i behov av stöd. Här finns möjligheter till förbättringar.
De preliminära resultaten visar också att mer än hälften av alla elever som inte godkänts i matematik i årskurs 7 eller 8 är sådana som inte uppmärksammades i screeningen i årskurs 3. Deras svårigheter med matematiken har uppstått senare under skoltiden.

Det är viktigt att utveckla  metoder att upptäcka elever med problem, men också själva undervisningen i matematik i mellan- och högstadiet.

Förhoppningsvis blir det nyss inledda mattelyftet en hjälp på vägen. Alla lärare som undervisar i matematik i Järfällas skolor kommer att delta i en särskild satsning under ledning av utbildade handledare. Syftet är främst att utveckla fungerande metoder för undervisning i matematik.

 

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden