Glöm inte att söka föreningsbidrag

Jarfalla_kommun

Just nu kan du som är med i en förening söka föreningsbidrag för er verksamhet i Järfälla. Fram till den 31/10 så kan du som bedriver socialt arbete med inriktning mot individ- och familjeomsorgen, stöd till personer med funktionsnedsättning eller äldreomsorg.

Varje år så delar Järfälla kommun ut föreningsbidrag till olika föreningar i Järfälla kommun och nu är det dags att söka för 2014. Det finns ett antal punkter som behöver uppfyllas för att få möjlighet till bidrag i Järfälla. Bl.a. ska er verksamhet utgöra ett komplement eller vara förenlig med socialnämndens egna verksamhet. Ytterligare kriterier läser du under ”Föreningsbidrag” på kommunens hemsida.