Gästbloggare: Niclas Erlandsson

Ensamkommande flyktingbarn!

Vi är alla olika och har alla olika förutsättningar här i livet, men förutsättningarna för att vi skall lyckas bör vara lika!
Det gäller inte minst alla dessa ensamkommande flyktingbarn som nu placeras i olika kommuner runt om i landet.

Det kan vara allt ifrån att en del ”Goda män” inte bör eller har rätt kunskap om vad det innebär att vara ”God man”, för varje barn har en egen resa, historia med sig som man

Niclas Erlandsson är Ordförande för Folkpartiet Hylte, 1:e vice Ordf Folkpartiet Halland och ledamot i Kommunfullmäktige i Hylte.

måste vara lyhörd för att lyssna av och förstå.
Det gäller även att varje kommun, socialtjänst, skola och involverad personal är medvetna om vad som kan inträffa och hända med ensamkommande flyktingbarn.

Jag kan ju själv berätta om vilka problem som jag fått vara med om, som i sin tur för oss kanske inte tycks vara något stort problem men kan upplevas som stort för dessa ungdomar.
En av killarna råkade ut för ”ackne”, ja alltså ett vanligt problem för tonåringar men som blev ett enormt problem med vägran att gå i skolan, visa sig ute med mera. Det var långa samtal och många, besök på vårdcentral, test av medicin och tillslut så löste sig problemet men på ett kanske lite annorlunda vis. Det var nämligen så att en av tjejerna (personal) fick prova att sminka lite försiktigt, så att acknen inte blev så synlig som gjorde att killen tillslut återgick till skolan och vågade visa sig ute igen. Idag har han inga problem alls! men detta visar ju på hur svårbedömt varje problem kan vara, eller hur stort ett problem kan upplevas och att  man hela tiden måste lyssna, vara lyhörd, försöka hitta lösningar.

Samtidigt finns ju stora problem som man också måste bearbeta, förklara och det kan gälla kvinnosynen som de kan ha med sig ifrån sina hemländer. Det är större frågor och kommer ta betydligt längre tid då det är något gammalt som de har ifrån sina hemländer!  vilket innebär att det är väldigt viktigt med en god kontakt med personal, återkommande utvecklingssamtal. Men man måste även vara vaksam och sköta sitt uppdrag som ”God man” eller som jag nu är ”Särskilt förordnad vårdnadshavare” på ett korrekt vis, jag är inte och kommer aldrig bli förälder för dessa ungdomar.

Vad jag menar är att man inte får ta ifrån dem den i stort enda kraften de har kvar, kraften som de haft för att lyckas ta sig ända ifrån Afghanistan, Somalia eller var de nu kommer ifrån.

Samtidigt kan jag uppleva att det är inte storleken på kommunen som avgör om man lyckas bra med sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn, det är snarare mixen av bra personal, goda män, intresse för att kunna hjälpa till och göra en insats som avgör om man lyckas eller ej.
För det är ju också ett problem jag märkt av att en del tror man bli rik på att bli ”God man”, helt fel säger jag och det är inte det som är tanken! Då gör man inte en bra insats för att stödja och stötta dessa ungdomarna till att lyckas i framtiden.
I Hylte kommun där jag bor och verkar har vi tre olika steg av boende, beroende hur långt de har kommit för att förbereda dem inför ett eget boende i framtiden. I dagsläget har vi 17 ungdomar, vilket är fler än många av de större kommunerna här runt omkring.

Men jag vill under inga omständigheter vara utan denna resa med ensamkommande flyktingbarn, man lär sig, får vara med om så många nya saker och upplevelser hela tiden som fler borde ta chansen och prova på.
Det har berikat och gett mig en inblick i nya kulturer, seder, som man inte kan läsa sig till! man måste vara en del av det och ha ett vaket öra och öppna ögon.
 
Fritidspolitiker!
 
Niclas Erlandsson
Ordförande Folkpartiet Hylte
1:vice ordförande Folkpartiet Halland
Ledamot Kf-Hylte
Ledamot Rf-Region Halland
Ledamot Arbets-näringlivsnämnd Hylte
Ledamot Regionservice Region Halland
Ers Ks-Hylte
Ers Rs-Region Halland
Anställd på Gnotec Mefa

Twitter:

Fp Hylte

Niclas Erlandsson

Hemsida:

Liberal