Gångvägen till Ormbacka och motionsslingan är helt förfallen!

Från gymnasieskolarna i Jakobsberg kan man via Datavägen komma till en gång- och cykelväg. Den löper väster om Elektronikhöjden genom ett skogsområde och kommer sedan fram till Viksjöleden. Där kan man via en gångtunnel ta sig till Viksjö Golfbana och även till den motionsslinga som ligger i skogsområdet öster om Ormbackavägen. 

Gångvägen till Ormbacka förfallen

 Gång- och cykelvägen och motionsslingan har belysning, men denna har inte fungerat på många år. Några av belysningsstolparna har ruttnat och gått av. Både gång-cykelvägen och motionsslingan är i uruselt skick. Och man måste ha god syn för att upptäcka var på Datavägen, som gång- och cykelvägen börjar. Kommunens slogan är: Järfälla visar vägen”, men detta är bluff.

 ”Gång- och cykelvägen väster om Elektronikhöjden finns inte längre med på kartorna över Järfälla. Och om man skulle råka hitta den, möts man av en skylt där det står: ”Gå på egen risk”. Ingen rektor törs längre släppa iväg sina elever till naturen i Ormbacka. och motionsslingan är det få som vågar använda,

 I Söderdalen, dvs. området mellan järnvägen och Järfällavägen nordost om gymnasieskolorna skall nu 1 250 lägenheter byggas. Hur skall alla dessa människor, som om några år flyttar till Söderdalen ta sig till Viksjö Golfbana och till motionsslingan. Med bil?

 På fältet vid nuvarande Ormbackavägen kommer ca 400 bostäder inom kort att byggas. Hur skall de som flyttar till Ormbacka komma till gymnasieskolorna? Skall de åka buss? Och är det meningen att de boende skall åka bil till de nya centrumanläggningarna i Barkarbystaden istället för att gå eller cykla till Jakobsbergs centrum?

Järfälla kommun lägger många miljoner kronor på att planera utbyggnaden av Barkarbyfältet och många miljoner på att bygga trafikleder och rondeller. Borde man inte prioritera att underhålla befintliga gång- och cykelvägar samt motionsslingor?

 

Lars Markstedt