Gångtunnlarna under järnvägen – Gästblogginlägg

I samband med att järnvägen utökas från nuvarande två till fyra spår kommer gångtunnlarna under järnvägen i Barkarby och Jakobsberg att byggas om. Dessvärre är det stor risk att hela den trevliga och uppskattade utsmyckningen som finns i Barkarby försvinner, dels för att tunneln skall förkortas, dels för att tunneln ev. behöver flyttas för att underlätta spårbyggandet. När tunnlarna i Jakobsberg och Barkarby byggdes hade Järfälla en konstnär, Björn Sjöstedt, knuten till kommunen. Han medverkade till att estetiska aspekter togs till vara vid utformningen av allmänna platser. När det gäller tunneln i Barkarby är det Björn själv som skapat motiv och färgsättning. Inför dagens hot om rivning bad vi Björn att kommentera de två tunnelmiljöerna i Jakobsberg resp Barkarby. Här är hans upplevelse.  
För jämförelsens skull var jag i lördags i Jakobsberg för att på plats studera tunneln vid stationen. Den oro detta väckte berörde inte främst min ovilja mot att mitt verk vid Barkarby skulle förstöras eller totalt förintas. Snarare upplevde jag den starka motsättningen till den grundsyn som präglade Järfälla kommun på 70- och 80 – talen. Då rådde ambitionen att vi skulle skapa en vacker och funktionell miljö till glädje för alla och envar – i den utsträckning nu detta var möjligt!

I tunneln vid Jakobsbergs station är miljön av ett slag som man, med ett drastiskt uttryck, skulle kunna kalla IDENTITETSKRÄNKANDE. Passande för en dystopisk framtidsskildring!


 

Jakobsberg station, nedgång från centrum.
Foto: Björn Sjöstedt

Gångtunneln i Jakobsberg, idag till stora delar ombyggd, skiljer sig starkt från de två tunnlarna vid Barkarby station. Dessa stod klara 1983 respektive 1988.


Tunneln under Jakobsberg station.
Foto: Björn SjöstedtBetecknande nog saknar tunneln i stort sett bilder, så när som på en dubblerad och belyst affisch bakom glas som utlyser en tävling om att kunna – RESA BORT!

Belysta affischer i tunneln under Jakobsbergs station.
Foto: Björn Sjöstedt
Därtill finns på några ställen diskreta små skyltar som talar om att i Jakobsberg finns VÅRDCENTRALEN. Det är ju inte otänkbart att någon som dagligen färdas genom denna tunnelvärld skulle behöva någon form av omsorg. . .Skylt i tunneln under Jakobsbergs station.
Foto: Björn Sjöstedt

 

I Barkarby var ambitionen att skapa en miljö som skulle vara så ljus och stimulerande som möjligt för de resande. Viktigt var att ge de olika delarna av tunnelsystemet en individuell och särskild karaktär för att genom bildernas olika motiv uppnå ett visst mått av igenkännande och hemkänsla hos dem som dagligen färdas där.
Bilder som ”Älgen, Örnen, Uven” m fl associerar till vandringar i en fri natur. ”Loket” pekar ut vägen till tågen och ”Flygplanet” lyfter ur Barkarbys historia. Motiven har också den fördelen att de alla kan i ord beskrivas. Lätt att bestämma var man ska träffas på väg till eller från tågen. (5.000 resande per dygn lär idag ha ökat till 7.000)”Örnen” i tunneln under Barkarby station.
Foto: Björn Sjöstedt”Uven” i tunneln under Barkarby station.
Foto: Björn Sjöstedt

”Loket” i tunneln under Barkarby station.
Foto: Björn Sjöstedt
”Älgen”i tunneln under Barkarby station.
Foto: Björn Sjöstedt
Färgerna ska glädja ögats lust och stimulera fantasin hos såväl gammal som ung!
Det är lätt att se de båda tunnelmiljöerna, i Barkarby och Jakobsberg, som uttryck för olika förhållningssätt till kultur och människors behov på 1980-talet alternativt 2000-talet!
Tunneln under Barkarby station.
Foto: Björn Sjöstedt

 

Tunneln under Jakobsbergs station.
Foto: Björn Sjöstedt


Björn Sjöstedt