Gångtunnlarna under järnvägen – Gästblogginlägg

I  samband med att järnvägen utökas från nuvarande två till fyra spår kommer gångtunnlarna under järnvägen i Barkarby och Jakobsberg att byggas om. Dessvärre är det stor risk att hela den trevliga och uppskattade utsmyckningen som finns i Barkarby försvinner, dels för att tunneln skall förkortas, dels för att tunneln ev. behöver flyttas för att underlätta spårbyggandet. När gångtunneln byggdes hade Järfälla en konstnär, Björn Sjöstedt, knuten till kommunen som medverkade till att estetiska aspekter togs till vara vid utformningen av allmänna platser. När det gäller tunneln i Barkarby är det Björn själv som skapat motiv och färgsättning. Inför dagens hot om rivning bad vi Björn att kommentera de två tunnelmiljöerna i Jakobsberg resp Barkarby. Här är hans upplevelse. 

 

För jämförelsens skull var jag i lördags i Jakobsberg för att på plats studera tunneln vid stationen. Den oro detta väckte berörde inte främst min ovilja mot att mitt verk vid Barkarby skulle förstöras eller totalt förintas. Snarare upplevde jag den starka motsättningen till den grundsyn som präglade Järfälla kommun på 70- och 80 – talen. Då rådde ambitionen att vi skulle skapa en vacker och funktionell miljö till glädje för alla och envar – i den utsträckning nu detta var möjligt!

I tunneln vid Jakobsbergs station är miljön av ett slag som man, med ett
drastiskt uttryck, skulle kunna kalla IDENTITETSKRÄNKANDE. Passande för en dystopisk framtidsskildring!

Betecknande nog saknar tunneln i stort sett bilder, så när som på en
dubblerad och belyst affisch bakom glas som utlyser en tävling om att kunna – RESA BORT!

Därtill finns på några ställen diskreta små skyltar som talar om att
i Jakobsberg finns VÅRDCENTRALEN. Det är ju inte otänkbart att någon som dagligen färdas genom denna tunnelvärld skulle behöva någon form av omsorg. . .

Björn Sjöstedt