Funktionshinder är inget handikapp

Järfälla ska aldrig diskriminera funktionsnedsatta genom att inte vara tillgängligt. Alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Därför måste Järfälla handikappanpassas så långt som möjligt.

Vi vill:
  • Påskynda byggandet av gruppbostäder för funktionsnedsatta.
  • Ordna samlingsplatser för funktionsnedsatta genom att kommunens lokaler utnyttjas för möten.
  • Göra våra fina naturområden bättre tillgängliga för funktionsnedsatta.
  • Uppmuntra unga personer att arbeta som personliga assistenter.
  • Stödja det frivilliga arbete som görs för funktionsnedsatta.
  • Låta funktionsnedsatta barn och unga själva bestämma vilka insatser de vill ha och behöver.

 

 

Nikoletta Jozsa (FP)