Friskolan Al Mustafa avvecklar

Huvudmannan för friskolan Al Mustafa, med arabisk/muslimsk inriktning, har meddelat att de inte har för avsikt att fortsätta driva verksamheten för förskola och förskoleklass till årskurs 4. Friskolan har under några år hållit till i kommunägda lokaler på Ryttarvägen i Jakobsberg. Arrendet för marken löper dock ut och skolan har varit tvungen att flytta. Verksamheten för årskurs 5-9 fortsätter i AMU- huset på Järfällavägen.

Al Mustafa är en av fyra friskolor med grundskoleverksamhet i Järfälla.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden