Franskt sport- och friluftsföretag till Barkarby

Ett franskt sport- och filuftsföretag, Decathlon avser att etablera sig i Barkarby handelsplats. Företaget har 535 butiker i 22 länder men har ännu inte någon etablering i Sverige.

Decathlon vill köpa tomtmarken mitt emot Media Markt utmed första avfarten från motorvägen – Viksjöleden – Herrestarondellen – Enköpingsvägen. Marken har fram till nu varit tänkt för kontor och hotell. Många hotellkedjor har tittat på möjligheten men ingen har hittills velat satsa i det här läget.   
Barkarbystaden 1 heter det område där denna tomt ingår. En detaljplan utarbetas nu inom kommunen. Förutom bostäder är den tänkt att ge plats för 70.000 kvadratmeter handelsyta, varav Decathlon svarar för som mest 8.000 kvadratmeter. Sammantaget en mycket kraftig utökning av handelsområdet.
Decathlon kommer att ligga på en av kommunens mest exponerade platser jämförbar med t.ex. Mios möbelhus. Stora krav måste ställas på de nya byggnaderna med tanke på skyltläget mot E 18. Tyvärr kommer som vanligt en stor yta att upptas av parkeringsplatser trots att många bilar placeras i ett garage under butiken. 
Som alltid i Barkarby är trafiken den stora frågan. Ytterligare en butik med 250/300 nya bilplatser gör kanske varken från eller till men med ytterligare 60.000 kvadratmeter handel blir det annorlunda. Frågorna som måste ställas är om externhandeln kommer att fortsätta växa som hittills eller om vi så småningom kommer att få se andra trender t.ex. att handeln hittar tillbaks till stadskärnorna med kvällsöppna butiker där vi flanerar, fikar, äter och handlar i miljöer präglade av fotgängarna. Är det kanske så vi egentligen menar när vi efterlyser den täta stadens renässans med ett stimulerande handels- och upplevelseutbud båda dag och kväll. 
 Barkarby handelsplats fortsätter att utvecklas som ett utpräglat externhandelsområde med alla de stora kedjorna på plats. I det konceptet platsar säkert franska Decathlon väl. Om etableringen är i linje med nästa stora trend hos flyktiga konsumenter låter vi vara osagt.  De gurus vi brukar lyssna till på olika seminarier talar numera mest om cityliv och ”kvällsekonomier”, inte så mycket om stora köplador.
Lars Bergstig  (FP) Gruppledare