Från kommunfullmäktigesammanträdet den 30 maj 2011

Igår sammanträdde kommunfullmäktige i Järfälla. Här kommer ett axplock av de frågor som behandlades:

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun ooch Grafisk profil för Järfälla kommun. 
Detta förslag innebär i korthet att Järfälla kommun ska ha en enhetlig grafisk profil. Alla kommunens verksamheter ska ha enhetliga hemsidor, visitkort, foldrar osv. för att kunderna i kommunen tydligt ska se att verksamheten drivs i kommunal regi. I detta ärende yrkade Folkpartiet, Moderaterna, Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern bifall. Kristdemokraterna yrkade avslag. Majoriteten yrkade alltså bifall och förslaget klubbades igenom.

Ärendet om Mälarbanan bordlades på grund av att alla avtal i detta ärende ej var klara. Istället beslutades om ett extra Kommunfullmäktigesammanträde den 15 Juni kl. 18:30 då detta ärende ska diskuteras.

Detaljplanen för bygget vid Ekedalsvägen
Detta ärende fick bifall och kommer därmed genomföras. Läs mer om detta ärende på kommunens hemsida, klicka här.

Avgiftsuttag för ACTION-tjänsten för 2010-2011
ACTION-tjänsten är en IT-baserat anhörigstöd som riktar sig till äldre människor för att ge dem trygghet, informationsflöde och möjlighet till sociala relationer. Tidigare har kommunen tagit ut en avgift av användarna av denna tjänst. Förslaget i Kommunfullmäktige var att denna tjänst skall bli avgiftsfri från år 2010 och tillsvidare. Detta förslag bifölls av kommunfullmäktigeförsamlingen. Läs mer om ACTION-tjänsten här.

Detta var ett utdrag av de ärenden som togs upp under sammanträdet igår.Vill du titta på sammanträdet från igår kan du göra det här. Vill du hellre läsa handlingarna kan du göra det här.

Nicki Jozsa (FP)
Politisk sekreterare