FRÅN FOLKPARTISTER TILL FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN – men fortfarande FISK

Inge Gerremo (FP)

För att fortsätta arbetet i Svenska kyrkan, när kyrkan skildes från staten år 2000 samlades vi liberaler i Svenska kyrkan i nätverket FISK, Folkpartister i Svenska kyrkan. Det kändes fint att samlas under denna urkristna symbol. Vi blev redan då partipolitiskt obundna i vårt arbete i Svenska kyrkan, men många av oss har i andra sammanhang haft en koppling till Folkpartiet. Samtidigt har vi strävat efter att samla alla med en liberal värdegrund, oavsett intresse för partipolitik, inom vårt nätverk.

Inför kommande kyrkoval, 2013, har nu vårt riksmöte beslutat att ytterligare markera vår obundenhet till partipolitiken och vikten av att samla alla liberala krafter med intresse för Svenska kyrkans arbete inom gruppen FISK. Vi har därför beslutat vid förra veckans extra riksmöte att ändra vårt namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan och där ordet fri markerar vår frihet från partipolitik. Den nuvarande FISK-symbolen kommer att finnas kvar, dock utan blåklinten.

Vi menar samtidigt att en liberal värdegrund är en viktig utgångspunkt också för det kyrkliga arbetet med behov av stor öppenhet och

Den tidigare FISK-logotypen. Blåklinten samt ordet Folkpartister kommer alltså plockas bort. Texten kommer istället vara Fria Liberaler I Svenska Kyrkan.

tillgänglighet i dagens föränderliga värld.  I Järfälla församling är vi representerade i såväl kyrkoråd som kyrkofullmäktige. Vi ingår också i Stockholms stifts beslutande organ. Förra kyrkovalet gjorde vi, glädjande nog, ett förhållandevis bra val och över det kommunalpolitiska valresultatet. Vi ingår i den allians som leder församlingens arbete, och siktar på att utöka vårt liberala inflytande vid kommande val.

Vi välkomnar således alla med en liberal värdegrund och intresse för det viktiga arbete som görs inom Järfälla församling till vår lokala FISK-grupp.

Är Du intresserad, kontakta då Raili Buresund-Ahlfors, railiahlfors@hotmail.com, Inge Gerremo,   inge.gerremo@telia.com eller Anne-Marie Holm, anne-marie.holm@telia.com .