Framtidens välfärd – en rysare?

Att vi blir allt fler äldre i takt med ökad välfärd och bättre hälsa är välbekant. Det gäller i hela riket och inte minst i Järfälla där vi under sextio- och sjuttiotalen hade en stor inflyttning av unga som nu blivit far- och morföräldrar. Äldreomsorgen kommer att ta allt större plats i kommunens budget.
Banken SEB har låtit SCB (Statistiska Centralbyrån) göra en prognos över hur försörjningsbördan för landets kommuner utvecklas fram till år 2040.
Hela rapporten finns här.
Solna och Sundbyberg är de två kommuner som för närvarande har lägst försörjningsbörda. Där går det en arbetande person på varje person som inte arbetar. Detta uttrycks som att försörjningsbördan är 2,0. Varje arbetande ska försörja två personer, sig själv och en till.  
I mitten på åttiotalet var försörjningsbördan i Järfälla 1,8. Den passerade 2,0 år 1993 och var förra året 2,26. Genomsnittet för riket var förra året 2,30. I Järfälla ligger vi alltså strax under rikssnittet. Prognosen fram till 2020 är för Järfällas del 2,33 och för riket 2,38.
Stockholmskommunerna utvecklas olika. I mitten på åttiotalet hade Järfälla tillsammans med Tyresö den lägsta försörjningsbördan av alla länets kommuner.  Nu är det Solna och Sundbyberg som ligger bäst till med 1,99 resp 2,00 och som fortsätter ligga bäst till år 2020 på ungefär samma nivå.
Som alla inser är den här utvecklingen i första hand ett jätteproblem för alla utflyttningskommuner. Redan nästa år kommer 70 kommuner att ha en försörjningsbörda över 2,5.   Om 20 år kommer över 200 kommuner att ha en försörjningsbörda på 2,5 eller mer, i några extremfall på 3 eller mer dvs varje person i arbete ska försörja sig själv och två till.
Hur hanterar vi då detta? Självklart kommer det kommunalekonomiska utjämningssystemet att sättas på ordentliga prov – vi har en långgående utjämning i dag och den kommer att behöva skärpas ytterligare. Men det räcker inte. Vi behöver också
–          öka produktiviteten
–          uppmuntra människor att arbeta under längre tid
–          pensionsspara
–          göra det enkelt och attraktivt att komma till Sverige för att arbeta    
Läs artikeln i DN Debatt här.

Lars Bergstig (FP)
Gruppledare Folkpartiet Järfälla