Framtidens tidningar

Det pågår en debatt kring framtidens tidningar. De stora tidningshusen lika väl som de små landsortstidningarna letar efter sitt ekonomiska utrymme och sitt uppdrag i den digitala världen. I det obegränsade informationsflödet runt om oss frågar sig många var utrymmet för opinionsbildning och samhällsinformation kommer att finnas – den journalistik som är demokratins förutsättning med upplysta medborgare.

Varje morgon när tidningen dimper ner i brevlådan undrar många över hur länge denna service kommer att bestå till överkomliga priser. Mycket av det som vi får läsa i tidningen vid frukostbordet har sedan midnatt kunnat läsas på nätet.

Prenumerantens blygsamma pengabidrag till tidningen kan inte räcka långt för att avlöna journalister, tryckare, pappersleverantörer, nattliga tidningsbud m.fl. Utan de stora annonsörerna skulle det inte bli någon tidning i brevlådan. Hur länge kommer annonsörerna att vara tidningarna trogna när man också måste synas på digitala medier.

Att döma av inlägg från tidningshus och kulturansvariga politiker är oron och osäkerheten inför framtiden stor med en genuin undran hur informationens infrastruktur kommer förändras. Med ett fåtal tidningar kvar blir det allt färre journalister som kan ta emot pressmeddelanden från den växande skaran informatörer som söker övertrumfa varandra i att formulera de mest intresseväckande uttalandena. Sannolikt finns i framtiden bara en handfull journalister som kan vara så pålästa att man kan tillgodogöra sig informationen från de smalaste ämnesområdena. Pressekreterarnas och informationsansvarigas främsta uppgift blir interninformation i kombination med konsten att avleda kvällspressens uppmärksamhet när drevet hotar att dra igång.

Vart riktar man då tunga, innehållsrika pressmeddelanden som behöver en journalistisk bearbetning för att kunna förstås av en bredare publik.  Var kommer samhällsinformationen, opinionsbildningen och den politiska berättelsen att hittas. Kanske hos några rikstäckande digitala medier som är tillräckligt intressanta för att locka annonsörer. Men den lokala debatten och samhällsinformationen – den som föregår det som hittas på kommunernas hemsidor i form av redan fattade beslut, var kommer den att finnas.

I många kommuner runt storstäderna råder kompakt medieskugga. Något vecko- eller månadsblad ger små glimtar av vad som sker men oftast ytterst fragmentariskt. Här måste finnas en ny nisch för informativa personer med blick för vad som sker i närområdet. En del av dem hittas i de politiska partierna. Lång ifrån alla där är duktiga skribenter men i varje fullmäktigeförsamling borde finnas ett gäng kapabla att beskriva och debattera vad som är på gång.

Så tänkte vi när vi skapade www.fpjarfalla.se. En digital plats där vi kan berätta vad som händer i stort och smått. Vi kan inte ge ett sammanhållet nyhetsflöde för Järfälla men de som följer oss mera regelbundet skall ha en ganska god bild av vad som diskuteras i den lokala politiken samtidigt som vi välkomnar alla åsikter och ämnen. Vi ska inte nostalgiskt blicka tillbaka på tiden då den lokala tidningen (under några år fanns en veckolig Järfällabilaga i DN) bjöd upp till debatt och stora reportage. Men vi kan i rask takt rapportera fakta, åsikter och opinioner som vi tror är intressanta för många Järfällabor oavsett politisk uppfattning.

Vi förstärker nu resurserna inför 2013 och hälsar gamla och nya följare välkomna till oss.

Lars Bergstig/Anders Bengtsson