”Fråga oss folkpartister om liberalismen och vi sträcker på oss!”, säger Jan Björklund i sommartal

Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Kristian Pohl

Den 12:e augusti höll Jan Björklund sitt traditionella sommartal, denna gång hölls talet i Göteborg. Talet berörde allt från Raoul Wallenberg och skammen Sverige bör känna för sin flathet till en liberal marknadspolitik.

Björklund inleder sitt tal med att tala om Raoul Wallenberg, den skammen han känner som svensk när Sverige under ledning av socialdemokraterna visade stor flathet under de årtionden Wallenberg var verksam. Vice statsministern fortsätter sitt tal med att poängtera hur viktigt det är att Sverige alltid ska vara ett öppet och tolerant land som tar emot flyktingar. Vi i Folkpartiet måste fortsätta att försvara humanismen och en solidarisk flyktingpolitik oavsett vad andra partier tycker och tänker.

Den globala marknaden är viktig för vårt välstånd, fortsätter Björklund. Politiker skapar inte välstånd, det är framgångsrika företag som ger oss den utveckling vi behöver på arbetsmarknaden och i ekonomin.

Reformer behövs i Sverige, inte minst när det gäller arbetsmarknaden. För att ungdomar ska komma ut i arbete fort så driver Folkpartiet frågan om ungdomslöner, bättre att en 19-åring har ett arbete med lägre lön än att han inte har något arbete alls. En annan reform Folkpartiet driver är ett höjt tak i a-kassan, införandet av en enhetlig avgift för arbetslöshetsförsäkringen samt att försäkringen ska omfatta alla.

”Vi vill bygga en ny svensk modell på grundidén att individer är olika – inte bara en del av ett kollektiv.  Det ska göras tillsammans med en riktig trygghet vid omställning. Individualism i kombination med social trygghet. Vi byter därmed från en socialdemokratisk arbetsmarknadsmodell från 1900-talet till en socialliberal modell för 2000-talet”, säger vice Statsministern i sitt tal.

I sitt tal kommenterar Björklund också att forskningen är viktig och det är något vi måste satsa på i Sverige. Vi måste bli attraktiva för forskare från hela världen, för att kunna uppnå detta måste vi ha den senaste tekniken och ett mer forskarvänligt klimat. Dessutom förespråkar Folkpartiet elitsatsningar inom forskningen, vi måste sluta vara kuvade av jantelagen och våga satsa på de som är bra.

Folkpartiet Liberalernas partiledare avslutar talet med att slå fast att Folkpartiet aldrig har vänt kappan efter vinden utan alltid stått fast vid våra ideal och våra idéer.

”Folkpartiet liberalerna är ett idéparti. Flera av de andra partierna har grundats av en viss social gruppering i samhället, för att partiet ska gynna just den egna gruppen. Så inte folkpartiet. Vår lojalitet riktas inte mot en speciell intressegrupp, utan mot våra idéer, socialliberalismen. Vi fladdrar inte med vinden. Vi står upp för europeiskt samarbete, oavsett politisk vindriktning. Vi står upp för invandring, även när det är motvind. Vi säger som det är om energipolitiken; att kärnkraften behövs för klimatets skull. Vi vågar säga att det är en kunskapsskola med krav, inte en flumskola där allt ska vara kul, som jämnar ut klasskillnader”, avslutar Björklund sitt tal.

Läs Jan Björklunds tal i sin helhet här: Sommartal av Jan Björklund