Fortsatt satsning på attraktiva studiemiljöer

Det pågår ett systematiskt arbete för att rusta upp många av kommunens förskolor och skolor. Med intensivt utnyttjande under 15-30 år slits lokaler och utomhusmiljöer.

I ett särskilt program kring skapandet av attraktiva studiemiljöer har barn- och ungdomsnämnden redan tidigare tagit beslut om att fyra enheter skall ha första prioritet och åtgärdas under 2011. Det är Källtorpsskolan, Fjällenskolan, Aspnässkolan och Snapphanens förskola. Pengar finns avsatta men arbetet är något fördröjt. Snapphanens förskola får sin upprustning under 2011, därefter vidtar arbetet med övriga lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden har nu också bestämt vilka ytterligare enheter som är prioriterade under 2012.

De är:

Björkebyskolan
Kopparvägens förskola
Aspnäs förskola
Rosa Tornets förskola

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden