Barnens Hus fortsätter i Kallhäll

Förskolan Barnens Hus i Kallhäll övertas av friskolan Växthuset. Båda arbetar med Montessoripedagogik.

Barnens Hus har sedan starten drivits som föräldrakooperativ. Efterhand har det visat sig att alltför få föräldrar är intresserade av att göra de arbetsinsatser som den föräldrakooperativa driftsformen förutsätter.

Föräldrarna har därför bestämt sig för att avveckla verksamheten i dess nuvarande form till halvårsskiftet. Friskolan Växthuset har skolverksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 5 men driver sedan några år också förskola i lokalerna i Jakobsberg.

Genom att Växthuset nu övertar verksamheten i Barnens Hus tryggas fortsatt förskoleverksamhet med Montessoriinriktning i Kallhäll.

Det här är bra på flera sätt. Boende i Kallhäll och Stäket men också i andra kommundelar har nu fortsatt goda möjligheter att välja förskola med Montessoriinriktning. För kommunen betyder det också att förskoleplatser i Kallhäll behålls. Eftersom antalet barn i förskoleåldrarna förväntas fortsätta att öka skulle det varit besvärligt med ett bortfall av platser.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden