Förtätning av bebyggelsen

I kommunstyrelsens planutskott har Folkpartiet Järfälla under året innehaft ordförandeposten.
Järfälla är inne i sin mest expansiva utbyggnadsfas sedan 1960-talet. Detta kommer till uttryck genom planarbete för framför allt nya bostäder. I alla kommundelar planeras för förtätning och komplettering av bebyggelsen.
  • I Kallhäll i Bolinder strand, Kallhälls centrum,Källtorpsvägen/Ulvsättravägen och Kärnmakargränd.  
  • I Jakobsberg i Västra Polhem, Vattmyravallen, Hästskovägen, Folkungavägen/Hammarvägen, Snapphanevägen, Alpvägen, Ekedalsvägen, Grövretsvägen samt Elverksområdet som ensamt planeras för ca 1200 nya bostäder.
  • I Viksjö Agrarvägen, Penselgränd samt en utvecklingsplan för Viksjö centrum.
  • I Barkarby/Skälby i Ormbacka, Jaktvägen, Pilotvägen och Kyrkbyn.
  • För verksamheter har detaljplan upprättats för industri vid Enköpingsvägen och pågår arbete med plan för handel vid Nettovägen.
Barkarbyfältet fortsätter planeringen för både handel och bostäder.
Det största pågående detaljplanearbetet är det som avser utbyggnaden av Mälarbanan med ytterligare två järnvägsspår, som avser att tas i drift 2015.
Vi skrev i förra veckan ett inlägg angående Barkarbystaden som du kan läsa här. Texten kommer från Folkpartiets Handlingsprogram för Järfälla och Barkarbystaden. Bla kan du läsa om de ökade trafikproblemen som en snabb utbyggnad av Barkarbystaden kommer att medföra.Mer information: Sven-Erik Köhlin (FP)
Ledamot i planutskottet