Första gruppen barnskötare från Järfälla är nu färdiga Förskollärare

Den första gruppen barnskötare som vidareutbildats tillförskollärare har nu utexaminerats. Södertörns högskola (SH) startade 2008 enstatlig, erfarenhetsbaserad kombinationsutbildning där barnsskötare kundevidareutbilda sig till förskollärare. Utbildningen varar i 3 år och kombinerarstudier och arbete.

Järfälla har varit med i planeringen inför starten avutbildningen och har också gjort en gruppanmälan från kommunen. Undervårterminen blev våra första 19 barnskötare klara med utbildningen och är nuutbildade förskollärare.

Folkpartiet i Järfälla har i sitt handlingsprogram skrivit:”Vi vill anställa fler högskoleutbildade pedagoger i förskolan och ökakompetensen hos all personal i förskolan.”. Vi är därför otroligt glada överatt denna satsning har kommit igång och att de första förskollärarna nu harflugit ur boet.