Förslag på bassängerna i Jakobsbergs simhall

Jarfalla_simhall
Nya simhallen i Jakobsberg. Illus: Erséus arkitekter/Järfälla kommun

Så här ser de tre förslagen på själva bassängerna i Jakobsbergs simhall ut. Alternativ 1 har 8 st banor med måtten 50×20,5 m, alternativ 2 har 10 banor med måtten 50×25 m och alternativ 3 har 8 st banor med måtten 25×20,5 m där den övriga ytan blir upplevelsebad samt läktare. Ställ gärna frågor om texten blir otydlig på bilderna.

Arkitektbyrån Erséus Arkitektera AB har tagit fram tre stycken förslag på utformningen av simhallen. Av de tre förslagen på ny simhall i Jakobsberg så förordar kultur- och fritidsförvaltningen starkt alternativ nr 2 bla på grund av att det ger en större 50 meters bassäng som gör det möjligt att simma i båda riktningarna, barnbassängen blir större där det idag finns en stor efterfrågan på, det blir lättare att skapa undervisningsytor, öppnar upp för landslagsträningar samt att det ger ”gott om utrymme för flexibla lösningar för upplevelsebad som kan förändras efter behov”.

Här kan ni se de tre förslagen på själva bassängdelen. Titta noga vilket alternativ bilden representerar. Vad tycker ni, vi vill ha era kommentarer. Ni kan kommentera anonymt också.

OBS! Folkpartiet kommer att diskutera alternativen på måndag kväll 21/1. Vi kommer framföra era åsikter om simhallen under det mötet innan vi fattar beslut om vår inställning till förslagen. OBS!

Kom ihåg att detta är än så länge förslag.

http://www.jarfalla.se/download/18.7c5a246d13b99708ae3800014780/08+02+Skisser+%C3%B6ver+simhall.pdf