Förskollärare från Järfälla med i nationell forskarskola

En nationell forskarskola startar våren 2012. Namnet på forskarskolan är ”Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik. Det fanns plats för 10 licentiater och glädjande är att en av de antagna är en förskollärare från Järfälla, Charlotte Holmberg Vallvägens förskola.
Charlotte kommer att under sin forskarutbildningstid på olika sätt hålla förskolorna i Järfälla  informerade om sitt forskningsfält.
I den nya skollagen betonas starkare än förut att förskolan vid sidan om sitt uppdrag att erbjuda god omsorg om barnen när föräldrarna arbetar eller studerar också har ett utvecklingsuppdrag. Därför är det viktigt att få en starkare koppling än tidigare mellan förskolans vardagliga verksamhet och forskning.
Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden