Förskolepaviljongen på Vallvägen

Många som bor i området kring Vallstugan har protesterat mot att den provisoriska förskolepaviljongen fått stå kvar så här länge och dessutom kommer att få vara kvar ytterligare en tid. Vi kan förstå oron kring den tilltagande biltrafiken. Men mot detta måste ställas behovet av ständigt nya förskoleplatser eftersom barnantalet i Järfälla fortsätter att öka. 

Byggnadsnämnden beslöt i veckan att förlänga ett tillfälligt bygglov för dagispaviljonger på Vallvägen i Jakobsberg. Sett till trafiken är detta olyckligt men alternativet att många barn blir utan dagisplats är inte heller önskvärt. Upphandlingen av den ombyggnad som skall ersätta paviljongerna har dessvärre dragit ut på tiden. Vi beklagar givetvis detta och kommer att vidta åtgärder för att förbättra de processer som bromsat ombyggnaden.  

Vi ställer nu hårda krav på att trafiksituationen förbättras omgående för att bygglovet ska gälla.

Fred Knaust (FP) Ledamot i Miljö- och bygglovsnämnden