Förskolebarn med språkstörning ska få mer stöd på hemmaplan

Idag får förskolebarn med konstaterad språkstörning i flera fall placering i förskola utanför Järfälla kommun. Det är både besvärligt och kostsamt.

Mycket av den kompetens som behövs i arbetet med dessa barn finns i vår egen kommun. Nu kommer det att skapas en avdelning på Vattmyra förskola för bl a dessa barn. Avdelningen kommer att ha 4 barn med diagnos språkstörning och 11 barn utan. 3 förskollärare kommer att arbeta i gruppen och redan idag finns en hög kompetens inom den förskolan för att arbeta med barn med språkproblematik. Flera i personalgruppen har utbildning i teckenkommunikation. Avdelningen ska arbeta med nära koppling till talpedagoger på Järfälla Resurscentrum och logoped från landstinget.

Vi räknar med att avdelningen kommer igång i mars 2012.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden