Förskolan Solen i Skälby väljer själva att barn sover ute

Forskolan_Solen
Privata förskolan Solen i Skälby. Foto: Eniro.se

Med anledning av den artikel i gårdagens Aftonbladet där det framkom att barn får sova utomhus utan skydd på den privata förskolan Solen i Järfälla så kontaktade vi Järfälla kommun för att få lite mer klarhet om uppgifterna. ”-Om barnens behov av trygghet och säkerhet sätts åt sidan kan det innebära att förskolan måste ändra i sin organisation” säger Christina Dahlin-Wibom på Järfälla Kommun.”

I går kunde vi läsa om en förälder vars barn har fått använda hörselskydd för att det är en alltför bullrig miljö på den privatägda förskolan Solen i Järfälla. Barn på förskolan har enligt artikeln också fått sova utomhus utan skydd för regn och vind då det har funnits brist på utrymme på förskolan.

Christina Dahlin-Wibom som är programchef för förskolor på Järfälla kommuns Barn- och ungdomsförvaltning säger att det är förskolornas eget val att barnen sover ute och att det är förskolechefens som har ansvar för den inre organisationen och planeringen utifrån de lagar och föreskrifter som finns för den här typen av verksamheter.

Vi ställde ytterligare ett par frågor till Dahlin.

Är det tillåtet att barn sover ute utan skydd för vind och kyla?  Barnens behov av trygghet och säkerhet utifrån flera aspekter ska alltid ligga till grund för den planering förskolan gör säger Dahlin till oss.

Kan kommunen hindra förskolor från att barnen sover ute utan skydd om det inte ingår i pedagogiken? ”Om barnens behov av trygghet och säkerhet sätts åt sidan kan det innebära att förskolan måste ändra i sin organisation” fortsätter Christina Dahlin Wibom.

Artikeln handlade också om bullernivåerna på förskolan Solen och Björn Sundberg som är kapacitetsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen på Järfälla kommun säger att man 2008 gjorde en bullermätning på efterklangstid och genom att personalen bar en så kallad Dosimeter som är en mätutrustning och i den mätningen klarades kraven för bullernivån.

Björn Sundberg berättar också att Wåga och Wilja förskolor som driver förskolan Solen inte har inkommit med något önskemål om att ersätta paviljongen med en permanent byggnad.

 

Anders Bengtsson (FP)

Ersättare Utbildningsnämnden

Svt