Forskningen i landstingets verksamheter måste öka

Sverige är världsledande inom klinisk och medicinsk forskning. För att fortsätta vara ledande inom detta område måste vi intensifiera samverkan mellan landsting, läkemedelsföretag och universiteten, skriver Jan Björklund (FP) i dagens DN debatt. I Sverige har vi alltid satsat mycket på medicinsk forskning och detta har bidragit till att vi bl.a. har tagit fram pacemakern och en ny medicin mot magsår. Åtta svenskar har fått nobelpris i fysiologi eller medicin.

Uppfinningen av pacemakern har givit ett ordentligt avtryck i Järfälla, där vi alljämt har tillverkning och forskning inom S:t Jude på Veddesta. Dessvärre kommer tillverkningen att flytta till Asien. Ett exempel på hur viktigt det är att kunna ersätta mogna branscher med resultatet från ny forskning.  

Den medicinska forskningen bedrivs i laboratoriemiljö men för att den ska kunna säkerställas för användning måste även kliniska tester tillkomma. Klinisk personal och vårdpersonal måste samverka för att den kliniska forskningen skall vara genomförbar. De senaste sex åren har den kliniska forskningen minskat med hela 45 %; detta beror delvis på att landstingen inte avsätter tid och resurser för denna typ av forskning.

Jan Björklund (FP) vill uppmärksamma denna minskning och verka för att den kliniska forskningen åter får plats i landstingets verksamheter.

Läs hela Björklunds debattartikel här.

Nicki Jozsa (FP)
Politisk sekreterare/vice gruppledare