Förödande för fred och säkerhet med ökat stöd V och SD i EU

EU_flagga
Folkpartiet är Sveriges EU-parti. I årets val är det viktigare än på mycket länge att ge sin röst till det parti som förstår vikten av att Europa står enat mot krafter som vill splittra och försvaga den europeiska sammanhållningen. För närvarande har vi två partier i Sverige som finner varandra i sitt motstånd mot den europeiska unionen – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det vore förödande för fred och säkerhet i vår del av världen om dessa två partier skulle få ett ökat inflytande i den svenska delegationen i Bryssel.

Se på Folkpartiets affisch från 1936. Den är tyvärr lika aktuell idag som den var då. EU-gemenskapen bygger på fred och säkerhet. EU´s utveckling har varit en makalös framgång för Europa. Det skulle vara tragiskt om vi nu skulle slå till reträtt och på nytt börja stänga gränser, införa gränskontroller och tullar, försvåra handeln mellan länderna med sinsemellan olika regelsystem och slå sönder möjligheten för våra ungdomar att fritt välja studievägar överallt i Europa.

Tanken svindlar inför möjligheten att återvända till det Europa där länderna endast såg till sina egna snäva nationella intressen och betraktade nykomlingar som hot mot nationens särart och de egna jobben. En sådan värld borde endast en och annan nationalromantiker drömma om – ändå sveper en våg av inskränkt nationalism och motstånd mot europeisk gemenskap över Europa. I Sverige är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som tjusats av denna våg. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt var uppenbarligen inte helt bekväm med denna ståndpunkt och detta sällskap när han på söndagskvällen mötte en kraftfull Carl Bildt i TVs Agenda.

Låt Europa fortsätta utvecklas i gemenskap och frihet. Vi behöver mera av samarbeten för att säkra fred och välfärd och en ekonomisk utveckling som ger oss resurser att hantera all den nya teknik som krävs för att nå framgång i klimatutmaningen.

Lars Bergstig