Förnya och utveckla Järfälla!

Järfälla är i hög utsträckning en produkt av den stora bostadsbyggnadsperioden under 60-70-talen. Då skapades mycket av grunderna för den stadsbild som vi upplever idag.

På 50 år hinner mycket hända – teknisk utveckling, attityder, värderingar, livsstil, estetik osv. Annat är förvånansvärt stabilt som att bilda familj, flytta in i lägenhet, köpa villa, arbetspendling och  inköpsvanor för att nämna något som är förvånansvärt likt vårt liv på sextiotalet.

Viksjö är ännu vår yngsta stadsdel och som även den har fått en del nya tillskott. Barkarbystaden är det enskilt största nybyggnadsprojektet på gång.

De tyngsta utmaningarna, ekonomiskt och arkitektoniskt, för att avsevärt lyfta gamla stadsdelar är i tur och ordning Jakobsbergs centrala delar, Kallhälls centrum och Veddesta.

Väldigt lite har hänt i dessa områden under 2000-talet. Det krävs mycket mer fokus och utvecklingskraft i de äldre stadsdelarna för att kunna vara med och tävla om tätplatserna som bästa inflyttningskommun.

Jakobsberg i dess roll som kommunens administrativa och kommersiella centrum har enorma omvandlingsmöjligheter. Men då krävs en kraftfull mobilisering av kommunen och näringslivet tillsammans för att åstadkomma denna förvandling. I det här fallet är näringslivet lika med två av de stora giganterna inom handel och fastighet – Citycon som äger Jakobsbergs centrum och IKEA som är  ursprunget och ankaret i Barkarby handelsplats. Utan en tät samverkan mellan dessa tillsammans med  Järfällahus AB och kommunen kommer det inte att vara möjligt att lyfta Jakobsberg till den dynamiska förort som vi skulle kunna vara.

Några akuta åtgärder:

  • Genomför en handelsutredning som klargör skillnaden i karaktär och utvecklingsförutsättningar mellan externhandel (Barkarby handelsplats) och centrumfunktioner (Jakobsbergs centrala delar). Lägg gärna till i konkurrens med internethandeln.
  • Visa hur Barkarby handelsplats och Jakobsbergs centrala delar kan utvecklas i harmoni med varandra trots konkurrens och var sin åtskild karaktär men ändå ge utbyte och energi till varandra. Eller annorlunda uttryckt – hur motiveras den som besöker handelsområdet att också besöka Jakobsbergs centrum och vice versa.
  • Visa på de fysiska förutsättningarna att bygga samman Jakobsbergs centrala delar med Barkarbystaden och handelsplatsen och upphäva den barriäreffekt som skapas av motorväg E 18.
  • Inbjud fastighetsutvecklare och de stora byggföretagen till idéseminarier där de mest begåvade idéerna också tas till vara och genomförs.
  • Lyft de nuvarande torg- gång- och parkytorna inom Jakobsbergs centrala delar i en första etapp för att övertyga att förändring är möjlig.

 

 

Be the first to comment on "Förnya och utveckla Järfälla!"

Leave a comment