Företagande i Järfälla

Är du företagare i Järfälla eller planerar att bli finns det mycket hjälp och rådgivning att få via kommunen i Järfälla. Kommunen deltar i flera projekt och samarbeten för att underlätta företagande i Järfälla. Bland annat kan man få hjälp av något som kallas för Entrepreneur Sthlm som är ett samarbete mellan olika kommuner i länet, Länsstyrelsen mfl. Med hjälp av EntrepreneurSthlm kan man få råd om man behöver starta företag, utveckla sitt företag eller om man vill skapa nya produkter för marknaden.

Man anordnar även företagarfrukostar  två gånger om året i Järfälla där man kan träffa politiker och andra företagare. På Järfällas företagsfrukostar så pratar man om allt som kan finnas av intresse för bland företagare, bl.a. nya etableringar, politik, Järfällas framtid mm.

Vi i Folkpartiet Järfälla vill öka företagandet i kommunen då det leder till ökad frihet för medborgarna, nya arbetstillfällen i kommunen och en mer levande kommun. Med förbifart Stockholm som byggs så kommer Järfälla vara en av de absolut bästa kommunerna att placera och driva sitt företag i.

Fördelarna med att placera sitt företag i Järfälla är många, för att nämna några:
  • Förbifart Stockholm får en av- och påfart strax söder om Barkarby.
  • Snabba kommunikationer till och från Stockholm central med pendeltåg
  • Många stora företag finns redan i kommunen vilket leder till minskade transporter och mindre miljöpåverkan.
  • Planerad fjärrtågstation i Barkarby.

 

Anders Bengtsson, driver företaget Ritbok.se som bla säljer pennor

Folkpartiet Järfälla