Förbifart Stockholm och Mälarbanan

Förbifart Stockholm är en ny väg som ska binda ihop Stockholm läns norra och södra delar. Denna nya väg ska avlasta bl.a. Essingeleden och Stockholms innerstad. Förbifart Stockholm byggs av Trafikverket, SL och fem direkt berörda kommuner – en av dessa är Järfälla.

Förbifart Stockholm har en planerad byggstart år 2012 och byggtiden är åtta till tio år. När Förbifarten är klar kommer beräknad restid vara 15 minuter för hela sträckan. Vägen kommer vara 21 km lång och av dessa kommer 18 km gå under marken i en tunnel.
Den 11 juni kl. 11:00-16:00 kommer några av de som arbetar med förbifart Stockholm och Mälarbanan befinna sig i Jakobsbergs centrum för att besvara frågor från medborgarna. Passa på att ställa dina frågor och eventuella funderingar kring projektet.
Läs mer om Förbifart Stockholm här.