Förändrad drift av Nibble Sporthall

Nibble sporthall i Jakobsberg har tidigare drivits av Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla, ett nytt beslut flyttar över ansvaret till Kultur- och fritidsförvaltningen som sedan tidigare har hand om driften av en rad andra idrottsanläggningar i Järfälla. Driften tas över från den 1 Juli 2013 och kommer inte att påverka de som använder sig av Nibblehallen i dagsläget.

Internationella Engelska skolan i Jakobsberg har under en period tagit hand om driften av Nibblehallen som till ca 40 % används av skolorna. Den resterande delen av tiden så hyr ett antal föreningar Nibblehallen. Engelska skolan i Jakobsberg kommer inte påverkas av att driftsansvaret nu flyttas till Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla utan de kommer att kunna fortsätta använda Nibblehallen som vanligt.